Cele mai de impact activități practice pentru început

Am ajuns să înțeleg că activitățile sunt foarte importante într-un curs online. Citirea și parcurgerea repetată a materialelor de studiu nu sunt cele mai eficiente metode de învățare. Însă, activitățile au rolul de a pune cursanții într-o situație de testare a cunoștințelor sau de rezolvare de probleme, ceea ce va facilita învățarea pe termen lung și transferul de cunoștințe. O listă a principalelor activități din Moodle o găsiți în ACEST document.
 
Voi urmări două scopuri în alegerea și folosirea activităților:
(1) evaluarea cunoștințelor și competențelor prin activități care vor fi notate;
(2) învățarea pe termen lung prin teste de autoevaluare și activități practice.
 
Pentru a le fi clar elevilor care sunt activitățile pentru care vor lua note, voi descrie partea de evaluare detaliat în secțiunea de introducere a cursului. Voi include în această descriere termenele de predare a lucrărilor și procentul pe care îl va avea fiecare formă de evaluare în calcularea notei finale.
 
Tot pentru a ușura activitatea elevilor, voi crea o secțiune specială, la finalul cursului, pentru toate activitățile de evaluare care vor fi notate. Pentru că este vorba de teste de evaluare pe parcurs și mici proiecte, acestea vor lua forma testelor și a activităților de tip lucrare.
 
Pe lângă aceste activități cu rol de evaluare sumativă, vreau să includ mai multe activități care să faciliteze învățarea. La fiecare lecție voi include activități care vor lua forma unor teste de autoevaluare, întrebări la care să răspundă elevii sau mici proiecte. 
 
Cu materialele pe care le am deja pot include activități de tip lucrare, la unele lecții, prin care le voi cere elevilor să dea exemple care să ilustreze un concept sau să realizeze o activitate practică și apoi să încarce un răspuns la activitate. În anii următori aș vrea să completez aceste activități sau să le înlocuiesc cu exerciții interactive.
 
La câteva lecții vreau să le pun 1-2 întrebări la care elevii să vadă răspunsul colegilor, dar numai după ce dau propriul răspuns... sunt câteva subiecte pentru care este important să vadă că există perspective diferite. Voi folosi în acest scop forumul de întrebări și răspunsuri.
 
Mai greu va fi să includ un test de autoevaluare pentru fiecare lecție pentru că nu am acum întrebări pregătite pentru toate lecțiile. Dar pentru că mi se pare foarte important să includ aceste teste le voi crea pe parcursul semestrului. Dacă pregătesc tot cursul dinainte, nu va fi greu să adaug aceste teste pe parcurs.
 
Având câteva activități la fiecare lecție și un test de autoevaluare, cred că le ofer elevilor suficiente ocazii să învețe individual sau în mod colaborativ.
 
Pentru a considera cursul complet trebuie să le ofer cursanților posibilitatea să pună întrebări și/ sau să discute temele abordate la lecții. Pe lângă structura discutată anterior îmi dau seama că am nevoie de o secțiune separată pentru forumurile de discuție. Aș putea să le pun la secțiunea introductivă, însă vreau să fie separate. Voi include o secțiune înainte de prima lecție.
 
Pentru a nu crea confuzie voi defini două forumuri. Unul se va numi „Întrebări pentru profesor”, astfel încât elevii să știe că pot să posteze acolo orice întrebare au pentru mine - administrativă sau legată de lecții. Al doilea forum va fi un forum de discuții unde voi lansa diferite discuții pentru lecția săptămânii și unde elevii vor putea contribui cu păreri și materiale.
 
Partea de pregătire a activităților îmi va lua cel mai mult timp, însă este partea cea mai importantă pentru o învățare eficientă. Cred că merită efortul de a realiza cât mai bine această parte. 
 
Call to action: Fă o listă cu activitățile pe care vrei să le incluzi în cursul online. Care crezi că este formatul cel mai potrivit pentru fiecare?