Proiect Concurs International CONTIC 2018
Titlu
Concurs International CONTIC 2018
Institutie
Colegiul Economic Virgil Madgearu Galati
Coordonator

Prof. Luchian Adeline - Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galati 

Prof. Bostan Mihaela - Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacau

Parteneri

Prof. Bostan Mihaela - Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacau

Colaboratori
Datastart
31/01/2018 12:00
Datastop
31/07/2018 12:00
Descriere

Concursul se adresează elevilor dornici de performanță  în domeniul antreprenorial, al contabilității, al informaticii și al limbilor străine, fiind un prilej de exersare a deprinderilor de utilizare eficientă a  calculatorului, a soft-urilor  educaţionale şi  a abilităților lingvistice.

Noutatea pe care o aduce acest concurs, în peisajul concursurilor tehnice, este modul de desfăşurare online, care permite înscrierea şi participarea la concurs a mai multor elevi din diferite colțuri ale lumii, în vederea evaluării cunoştinţelor antrepenoriale, de contabilitate, lingvistice într-o limba de circulație internațională, dar şi a exersării deprinderilor de utilizare eficientă a  calculatorului precum și uzanțelor comerciale  respectate la nivel internațional de către participanții de la firmele de exercițiu. 

Argument

După implementarea proiectului elevii implicaţi vor fi mai: informaţi 100% despre Moodle care este o platformă de e-learning, un sistem de management al învăţării, un produs complex care oferă servicii și module de dezvoltare a unui mediu de învățare și evaluare de tip e-learning.

După implementarea proiectului profesorii implicaţi în proiect vor fi mai abilitaţi 100%  pentru utilizarea sistemului Moodle care oferă suport pentru instruire la distanță astfel încât cursanții vor avea acces la materialele relevante de instruire atunci când doresc, cu monitorizarea progresului acestora pentru verificarea îndeplinirii indicatorilor de către cadrul didactic, dar și suport pentru instruire on-line, prin sesiuni de tip clasă virtuală. De asemenea, profesorii vor organiza sesiuni de testare cu scop de evaluare a cunoștințelor dobândite în domeniul antreprenorial, al contabilității și al informaticii.

Elevii implicaţi în proiect vor beneficia 100% de dezvoltarea competenţelor antreprenoriale,   informatice și lingvistice ceea ce va conduce implicit la o creştere rapidă a inserţiei lor sociale pe piaţa forţei de muncă. De acest lucru va beneficia implicit comunitatea locală, pentru că va creşte numărul de contribuabili la taxele şi impozitele locale şi implicit va scădea numărul de ajutoare de şomaj pe care ar fi trebuit să le plătească comunitatea locală persoanelor fără loc de muncă.

Scop

Se urmăreşte dezvoltarea la elevi a competenţelor antreprenoriale, informatice, contabile și lingvistice de care vor avea nevoie la locul de muncă, alimentând astfel piaţa europeană a muncii cu persoane creative şi întreprinzătoare.

Se urmărește  să se încurajeze creativitatea didactică şi adecvarea demersurilor didactice la particularităţile elevilor.

Obiective
 • Exersarea de către elevi a deprinderilor de utilizare eficientă a  calculatorului, a soft-urilor  educaţionale prin participarea la concurs;
 • Rezolvarea de către elevi a situaţiilor concrete generate de tranzacţii economico financiare specifice economiei de piaţă;
Beneficiari
 • elevi din clasele aIX-a, aX-a,  aXI-a şi  aXII-a;
 • profesori.
Echipa

Prof. LUCHIAN ADELINE,

Prof. COLAN GEANINA,

Prof. FELEA CAMELIA,

Prof. TĂNASE CAMELIA

Buget
----
Buget
----
Activitati
 1. Promovarea concursului şi semnarea acordurilor de parteneriat/1 octombrie-30 noiembrie 2017;
 2. Sesiune de formare a cadrelor didactice pentru dobândirea cunoștintelor necesare utilizării platformei Moodle/1-18 decembrie 2017;
 3. Sesiune formare a elevilor pentru dobândirea cunostintelor necesare utilizării platformei Moodle/4-19 ianuarie 2018;
 4. Sesiune de simulare a elevilor pentru exersarea cunostintelor necesare utilizării platformei Moodle 15 ianuarie - 16  februarie 2018;
 5. Concurs CON-TIC faza locală/19  februarie – 23 februarie 2018;
 6. Concurs CON-TIC faza regională / 12 martie – 16  martie  2018;
 7. Concurs CON-TIC TIC faza naţională /Secţiunea “Contabilitate’’, Secţiunea “TIC”/ 18 aprilie 2018;
 8. Concurs CON-TIC faza internaţională/ Secţiunea “Firma de exerciţiu-şansa ta” /25 aprilie 2018;
 9. Webinar de diseminare /30 mai 2018.
Rezultate

dezvoltarea  competenţele informatice a elevilor participanti la concurs;

dobândirea şi exersarea de noi competenţe în lucrul cu platforme elearning;

creşterea capacităţii cu 30% de a primi şi oferi feedback între beneficiarii proiectului;

dezvoltarea cu 30% a abilităţilor antreprenoriale, informatice şi de contabilitate ale elevilor din grupul ţintă;

1 broşură electronică cu materialele publicitare realizate de participanţii la secţiunea “Firma de exerciţiu-şansa ta”

 bază de itemi, accesibilă tuturor profesorilor care predau disciplinele contabilitate şi Tic, utilizatori ai platformei Moodle;

1 revista electronică  cu titlul ”CON-TIC” cu planurile de afaceri ale firmelor participante la concurs.

Evaluare