Proiect „MILIONARUL CUNOAŞTERII”
Titlu
„MILIONARUL CUNOAŞTERII”
Institutie
Colegiul National "Vasile Alecsandri", Bacau
Coordonator

Prof. Timofti Afrodita, prof. inginer: Bostan Mihaela

Parteneri

https://reteauaedu.ro

Colaboratori

Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacau

Datastart
15/11/2017 12:00
Datastop
26/12/2017 12:00
Descriere

În cadrul proiectului se vor desfăşura activități de tip workshop pentru dezvoltarea de competențe de utilizare a platformei Moodle și activități de tip concurs, care vizează dezvoltarea  culturii generale a elevilor.

Argument

Platformele de elearning permit utilizarea mai eficientă a resurselor materiale  și umane. Uneltele de organizare  ale platformei Moodle facilitează sistematizarea informației pe domenii şi subiecte de interes și astfel elevii și profesorii vor putea căuta mult mai repede informațiile de care au nevoie, vor putea colabora efectiv la realizarea de documente comune fără a fi limitați de spațiu și timp

Scop

Dezvoltarea de competențe cheie prin intermediul E-learning

Obiective

Proiectul se adresează elevilor din clasele IX-XII care sunt interesați de dezvoltarea personală, prin achiziţionarea de competențe interculturale, abilități de lucru cu calculatorul, afilierea la cele mai importante rețele de elearning.

Beneficiari

Elevii si profesorii de liceu.

Echipa

Timofti Afrodita, Bostan Mihaela, Ema Vuculescu, Adeline Luchian.

Buget
Concursul este fara taxa
Buget
Concursul este fara taxa
Activitati
Pregătirea platformei Moodle, Selecția participanților, Workshop - utilizarea platformei Moodle, Concurs.
Rezultate

Diplome

Evaluare

Numărul de licee, numărul de elevi si profesori.