Lista politicilor active

Nume Tip Consimțământul utilizatorului
Politici privind datele cu caracter personal Politica de confidențialitate Toți utilizatorii

Sumar

I. Informații generale

Informațiile de mai jos vă sunt furnizate pentru ca dumneavoastră să aveți o imagine cât mai fidelă privind activitatea noastră în portalul https://reteauaEDU.ro și în platformele publice și private la care aveți acces (regăsite în subdomenii ale reteauaEDU.ro, precum agora.reteauaEDU.ro, formare.reteauaEDU.ro, ccdbucuresti.reteauaEDU.ro etc.) în privința procesării de date personale. De asemenea, veți găsi informații de identificare, scopurile noastre, drepturile pe care le aveți și modalitățile concrete de realizare.

Platformele publice și private sunt administrate de instituții de învățământ, CCD-uri și alte organizații care implementează proiecte în Rețeaua EDU. Administratorii acestor platforme au acces la datele cu caracter personal ale utilizatorilor: nume, prenume, e-mail, județ, localitate, școală, clasa, litera, pot șterge sau pot modifica datele dumneavoastră. Administratorii sunt numiți de fiecare instituție și organizație în parte, având acces securizat.

 Acceptarea politicilor cuprinse în acest document reprezintă un acord angajant între noi și dumneavoastră.

 Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu utilizați platforma.

 Confidențialitatea și siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației „Pro Arta Dezvoltare și Cunoaștere” - „Asociația” (Operatorul de date cu caracter personal). Activitatea tehnică a Asociației, ce implică lucrul cu serverele sau codul sursă, este realizată de către eLearning & Software SRL - „eLSo” (Împuternicitul Operatorului).

Detalii de identificare ale instituțiilor care colectează și prelucrează datele dumneavoastră:

Asociația „Pro Arta Dezvoltare și Cunoaștere”

Sediu social: Str. Poetului nr. 15 - 17, Arad

Înreg. reg. asoc. 453/325/2009, CIF 25056996, 

RO66BTRLRONCRT0353200301, Banca Transilvania

Asociația este Operatorul de date cu caracter personal care gestionează administrativ și financiar activitatea din portalul reteauaEDU.ro.

Politică întreagă

I. Informații generale

Informațiile de mai jos vă sunt furnizate pentru ca dumneavoastră să aveți o imagine cât mai fidelă privind activitatea noastră în portalul https://reteauaEDU.ro și în platformele publice și private la care aveți acces (regăsite în subdomenii ale reteauaEDU.ro, precum agora.reteauaEDU.ro, formare.reteauaEDU.ro, ccdbucuresti.reteauaEDU.ro etc.) în privința procesării de date personale. De asemenea, veți găsi informații de identificare, scopurile noastre, drepturile pe care le aveți și modalitățile concrete de realizare.

Platformele publice și private sunt administrate de instituții de învățământ, CCD-uri și alte organizații care implementează proiecte în Rețeaua EDU. Administratorii acestor platforme au acces la datele cu caracter personal ale utilizatorilor: nume, prenume, e-mail, județ, localitate, școală, clasa, litera, pot șterge sau pot modifica datele dumneavoastră. Administratorii sunt numiți de fiecare instituție și organizație în parte, având acces securizat.

Acceptarea politicilor cuprinse în acest document reprezintă un acord angajant între noi și dumneavoastră.

Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu utilizați platforma.

Confidențialitatea și siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației „Pro Arta Dezvoltare și Cunoaștere” - „Asociația” (Operatorul de date cu caracter personal). Activitatea tehnică a Asociației, ce implică lucrul cu serverele sau codul sursă, este realizată de către eLearning & Software SRL - „eLSo” (Împuternicitul Operatorului).

Detalii de identificare ale instituțiilor care colectează și prelucrează datele dumneavoastră:

Asociația „Pro Arta Dezvoltare și Cunoaștere”

Sediu social: Str. Poetului nr. 15 - 17, Arad

Înreg. reg. asoc. 453/325/2009, CIF 25056996, 

RO66BTRLRONCRT0353200301, Banca Transilvania

Asociația este Operatorul de date cu caracter personal care gestionează administrativ și financiar activitatea din portalul reteauaEDU.ro.

eLearning & Software este Împuternicitul operatorului și realizează activități de tehnice ce implică lucrul cu serverele și codul sursă, inclusiv suport, mentenanță, upgrade și dezvoltare de funcționalități.

 

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica oricare dintre dispozițiile prezentelor politici, în orice moment. Vă vom notifica orice schimbări semnificative prin postarea acestora pe portal sau spațiul privat sau prin alte mijloace rezonabile de notificare. Orice modificări aduse acestor Politici vor intra în vigoare imediat după notificarea dvs., cu excepția cazului în care recomandăm altfel. Utilizarea portalului sau a oricăror altor platforme publice sau private, după notificarea modificărilor aduse acestui acord, va fi considerată acceptarea modificărilor. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să modificăm, să limităm sau să întrerupem orice funcționalitate, conținut sau caracteristică a platformei, precum și orice aspect legat de utilizarea serviciilor.

Cu aceaste politici de confidențialitate, vă informăm cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea acestui portal. Dacă sunteți redirecționat către alte site-uri prin intermediul unui link, se aplică politica de confidențialitate a operatorului respectiv. Vă recomandăm să vă informați în legătură cu prelucrarea datelor personale pe site-ul respectiv. Știm că protecția datelor dvs. este importantă pentru dvs. și apreciem încrederea în noi. Asociația respectă cu strictețe dispozițiile legale ale legislației aplicabile privind protecția datelor atunci când colectează, procesează și utilizează datele dvs.

Suntem conștienți de obligațiile noastre ca Operator de date cu caracter personal și site-ul nostru este 100% în conformitate cu cerințele GDPR.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor dvs. personale este GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului - și acest domeniu se înscrie în:

 • Articolul 6.1 (a), Consimțământul („persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”)
 • Articolul 6.1 (b), Contract („prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”)
 • Articolul 6.1 (f), Interes Legitim („prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil”)


II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă aveți un cont în portalul ReteauaEDU.ro vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal. Datele pe care le vom prelucra sunt:

 • Localizare: Țara, Județ/ Raion, Localitate, Școala
 • Profil: E-mail, Prenume, Nume, Telefon, Data nașterii, Imagine de profil
 • Clasa, Litera
 • Diriginte: DA/ NU
 • Adresă IP
 • Donație: Adresa de facturare, CNP
 • Date ale minorilor: Țara, Județ/ Raion, Localitate, Școala, E-mail, Prenume, Nume, Ziua nașterii, Clasa, Litera, Adresă IP
 • Date referitoare la modul în care utilizați platforma, activitatea pe platformă, activitatea de la fiecare webinar, seminar, concursuri, activitatea de la curs, note și rezultate la teste, intervențiile în forum, certificat de participare și alte informații privitoare la accesul și acțiunile derulate în platformă
 • precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul grupurilor de discuții, plasării unor comentarii sau al unei cereri  prin intermediul platforma sau în orice alt mod care rezultă din utilizare.

Conform Regulamentului UE privind protecția generală a datelor (GDPR), datele cu caracter personal sunt definite ca:

"orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (" persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, o locație date, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a acelei persoane fizice ".

 II.2. Dacă sunteți vizitator neautentificat (fără cont de utilizator) al platformei, Asociația va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul vizitării platformei, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact prin transmiterea de mesaje, suport online, în măsura în care ne contactați în acest fel.

II.3. Tipuri de utilizatori din perspectiva consimțământului:

 • Minor sub 16 ani – Cont de Elev – nu își poate da consimțământul
  • Contul poate fi creat de către părinte în baza adresei de e-mail de contact furnizată de elev.
  • Contul poate fi creat de către Administratorul de platformă școlară, în baza consimțământului oferit de familie școlii.
 • Minor peste 16 ani – Cont de Elev – își poate da consimțământul în mod personal și fără echivoc.
 • Adult – Cont de Elev, Cont de Profesor, Cont de Părinte, Cont de Vizitator, Cont de Administrator – își pot da consimțământul


III. Scopurile și temeiurile prelucrăr
ii

III.1. Dacă sunteți utilizator înregistrat al platformei cu oricare dintre conturile Elev, Profesor, Părinte, Vizitator, Administrator sau orice alt rol hibrid atribuit dumneavoastră, Asociația prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu următoarele scopuri, în baza următoarele temeiuri și perioade de retenție:

Categorie

Ce date

Scop-uri

Temei-uri

Perioadă de retenție

Localizare

Țară, Județ/ Raion, Localitate

- Utilizarea portalului cu un cont de utilizator valid
- Parcurgerea cursurilor, materialelor puse la dispoziție
- Realizarea de activități în curs, participarea la teste, realizarea de sarcini de lucru etc.
- Intervențiile în forum și alte mijloace de comunicare sincrone și asincrone
- Realizarea de statictici privind cei mai activi elevi, profesori
- Realizarea de activități educative inovative și prezentări, precum Webinariile organizate de elevi
- Primirea de notificări privind activitatea școlii, clasei, profesorului în platformă
- Înscrierea la evenimentele de pe platformă
- Analize și Statistici privind modul de funcționare a platforma, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite către utilizatori
- Prezentarea activității derulate în cadrul proiectului reteauaEDU.ro: portal, platforme publice și private

- Prelucrarea datelor personale are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 
- Prelucrarea datelor personale are la bază interesul legitim al Asociației de a îmbunătăți permanent experiența utilizatorilor, prin realizarea de Analize, Rapoarte, Statistici.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea activităților în reteauaEDU.ro, pentru care școala sau organizația a contractat servicii. 

Refuzul furnizării datelor are drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor de servicii către dumneavoastră.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop, sau ulterior creării contului, în profil la secțiunea Confidențialitate și politici, Solicitare de date.

4 ani de la ultima activitate pe platformă

Profil

Nume, Prenume, E-mail, Telefon, Data nașterii, Imagine de profil

4 ani de la ultima activitate pe platformă

Detalii profesor

Școala, Diriginte Da: Clasa, Litera/ Nu

4 ani de la ultima activitate pe platformă

Detalii elev

Școala, Clasa, Litera

4 ani de la ultima activitate pe platformă

Adresa IP

IP

4 ani de la ultima activitate pe platformă

Date ale minorilor

Țara, Județ/ Raion, Localitate, Școala, E-mail, Prenume, Nume, Ziua nașterii, Clasa, Litera, Adresă IP

4 ani de la ultima activitate pe platformă

Pagini și funcționalități

Context, Text, Document, Fișier

4 ani de la ultima activitate pe platformă

Payment details

Nume, Prenume, CNP, adresă

- Acordarea de donații către Asociația Pro Arta Dezvoltare și Cunoaștere pentru gestionarea de activități cu scop non-profit

Prelucrarea datelor personale pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale, din materia Dreptului Fiscal și Dreptului Civil. 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor are drept consecință imposibilitatea Asociației de a accepta plăți și de a întocmi documente justificative de plată.

conform legislației contabile, fiscale și civile

E-mail

E-mail

- Primirea de notificări privind activitatea școlii, clasei, profesorului în platformă
- Înscrierea la evenimentele de pe platformă
- Primirea de informări privind oferta educațională a universităților și școlilor din România și Republcia Moldova
- Primirea de informări privind oferta educațională a CCD-urilor sau altor platforme publice la care ești înscris
- Primirea de mesaje care conțin invitații la evenimente
- Primirea de detalii de natură comercială legată de portofoliul de produse și servicii ale Asociația Pro Arta Dezvoltare și Cunoaștere, și eLearning & Software SRL

- Prelucrarea datelor personale are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea activităților în reteauaEDU.ro, pentru care școala sau organizația a contractat servicii. 

Refuzul furnizării datelor are drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor de servicii către dumneavoastră.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop, sau ulterior creării contului, în profil la secțiunea Data Privacy.

4 ani de la ultima activitate pe platformă


IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Asociația va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți un reprezentant al instituției contractante, Școală, CCD sau Organizație Non-Profit, cu activitate în platformă, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale, de servicii și ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina noastră (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). Datele personale vor fi datele Administratorului de platformă, Responsabilului financiar/ Achiziții și ale altor persoane care păstrează legătura între organizații (nume, prenume, e-mail, telefon).

În această situaţie vă puteți exercita drepturile menționate mai jos prin trimiterea unei cereri către DPO-ul Asociației, respectiv e-mail la adresa contact@reteauaEDU.ro. Cererea dvs. va fi analizată și veți primi un răspuns în maxim 30 de zile de la data solicitării. Vă informăm că datele dumneavoastră vor fi șterse doar în relație cu sistemele online pe care vi le punem la dispoziție, nu și în relație cu sistemul de raportare financiar-contabil.


V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociația poate dezvălui datele dumneavoastră către împuterniciți, entități care sprijină  activitățile derulate prin intermediul platformei (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, producători de software), ori către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea platformei;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale sau concursuri organizate prin intermediul platformei;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea platformei și a serviciilor derulate prin intermediul ei;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.


VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Asociația nu vor fi transferate în afara României.


VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociația, conform celor descrise în prezentul document.
 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Asociația cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.
 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Asociația a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; rectificarea / completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii digitale.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Asociația să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociația către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Asociația sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Asociația poate demonstra că au motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.


VII. Procedura de solicitare a datelor și de răspuns

Pentru utilizatorii autentificați, aveți dreptul de a ne solicita exercitarea drepturilor, direct din pagina dumneavoastră de profil, secțiunea Confidențialitate și politici, Solicitare de date:

 • Contactați DPO (Ofițer cu protecția datelor)
 • Exportă toate datele mele personale
 • Șterge toate datele mele personale

De asemenea, aveți dreptul de a vedea ce informații personale deținem și de a face corecții, dacă este necesar. Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor, dacă nu mai doriți ca noi să le stocăm sau să le procesăm. Puteți solicita și restricționarea prelucrării datelor personale.

Solicitarea pentru export, ștergere sau modificare de date va primi un răspuns de la noi în maxim 30 de zile de la solicitarea dvs. Cererea poate să fie aprobată sau poate să nu fie aprobată, în conformitate cu politica privind confidențialitatea și cookie-urile, cu regulile și reglementările în vigoare. Însă cu siguranță veți primi o motivație detaliată a deciziei luate de DPO.

Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care am păstrat sau procesat datele dvs. personale sau în modul în care a fost soluționată solicitarea dumneavoastră, aveți dreptul să depuneți o plângere la noi, după cum este scris mai jos.

În cazul în care doriți să faceți o plângere cu privire la modul în care vă prelucrați datele dvs. personale sau la modul în care a fost tratată plângerea dvs., aveți dreptul să depuneți o plângere direct la Ofițerul pentru protecția datelor ale Asociației  (contact@reteauaEDU.ro), Autoritatea națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/), sau Data Compliance Europe Ltd.


VIII. Directiva privind fișierele Cookie


Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării paginii noastre web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea vă informăm în continuare în detaliu cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și a datelor fără caracter personal. 
Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine Asociația în limitele prevăzute de lege, exceptând drepturile persoanelor vizate descrise în continuare.

Pe această pagină web se utilizează software pentru analiza utilizării. Prin evaluarea acestor date se pot obține informații utile cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste informații contribuie la îmbunătățirea calității ofertei. Mai concret, pentru fiecare consultare se stochează fără restricții următorul set de date:

 • Forma anonimizată a adresei IP a computerului care transmite solicitarea
 • Data și ora consultării, respectiv solicitării
 • Numele paginii consultate sau a fișierului consultat
 • Referire la pagina de pe care se consultă această pagină
 • Browser-ul folosit de utilizator, inclusiv versiunea browser-ului
 • Sistemul de operare folosit de utilizator

Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.
Unele fișiere Cookie sunt foarte utile pentru că pot îmbunătăți experiența utilizatorului în cazul reaccesării respectivei pagini web. Cu condiția să utilizați același terminal și același browser ca până acum, fișierele Cookie își amintesc, de exemplu, preferințele dumneavoastră, comunică cum utilizați o pagină și adaptează ofertele afișate intereselor și nevoilor dumneavoastră personale. Cele mai multe Cookie-uri folosite de noi se șterg automat de pe hard disk-ul dumneavoastră după finalizarea sesiunii browser-ului („Session Cookies”). În plus, folosim și Cookie-uri care rămân pe hard disk-ul dumneavoastră și după finalizarea sesiunii. Acest lucru urmărește în principal îmbunătățirea experienței utilizatorului în cazul unei noi accesări a paginii web, prin adaptarea ulterioară a paginii web la nevoile dumneavoastră personală, optimizând astfel timpul de încărcare. 
Fișierele Cookie-uri care nu necesită acordul dumneavoastră. Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare, numite și „strictly necessary”, asigură funcții fără de care nu puteți utiliza corect pagina web. Aceste fișiere Cookie sunt utilizate exclusiv de noi și sunt așa-numitele First Party Cookies. Acestea sunt stocate doar pentru sesiunea actuală a browser-ului în computerul dumneavoastră. Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare: Pentru funcția de conectare avem un „Session-Cookie”. Fără acest Cookie nu este posibilă conectarea și nu merg funcțiile din spatele conectării.  
În plus, asemenea fișiere Cookie asigură, de exemplu, la schimbarea paginii din http în https funcționalitatea paginii și respectarea cerințelor de securitate cu privire la transferul de date. Pentru utilizarea fișierelor Cookie neapărat necesare nu se solicită acordul dumneavoastră. 
Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare nu pot fi dezactivate cu ajutorul funcției acestei pagini. Acestea pot fi însă oricând dezactivate cu ajutorul browser-ului folosit. A se consulta în acest sens instrucțiunile de mai jos. 
Fișiere Cookie care, conform definiției juridice, nu sunt neapărat necesare pentru a putea utiliza pagina web, care însă îndeplinesc sarcini importante. Fără aceste fișiere Cookie, funcții care asigură o navigare confortabilă pe pagina noastră web, cum ar fi, de exemplu, formularele pre-completate, nu ar mai fi disponibile. Setările efectuate, cum ar fi selecția limbii, nu pot fi salvate și astfel trebuie resetate pe fiecare pagină. În plus, nu mai avem posibilitatea de a vă oferi oferte personalizate.

La vizita dumneavoastră pe această pagină web sunt setate actualmente fișiere cookie.
 Puteți seta browser-ul dumneavoastră în așa fel încât fișierele Cookie să fie create doar cu acordul dumneavoastră sau să fie în general refuzate. Vă rugăm însă să rețineți că fără fișiere Cookie, anumite zone ale paginii web nu pot fi utilizate sau sunt doar în mod limitat utilizabile. 

 Aveți posibilitatea de a controla utilizarea de „Cookies” și de a o împiedica, în cazul în care vă configurați browser-ul după cum urmează: 

 • Internet Explorer, a se consulta în acest sens (https://support.microsoft.com/) Extras - Opțiuni de internet - card de înregistrare „Extins” - la secțiunea Securitate bifați „Trimite solicitări de tip „Do Not Track” către paginile web vizitate cu Internet Explorer „Do Not Track” – confirmați
 • Firefox, a se consulta în acest sens (https://support.mozilla.org/) Meniu - Setări - Protecția datelor - la secțiunea Cronică bifați „Creați setările definite de utilizator” - la secțiunea „Cookies” efectuați setările dorite – confirmați 
 • Google Chrome, a se consulta în acest sens (https://support.google.com/chrome/) Meniu - Setări - Setări extinse - la secțiunea „Protecția datelor” faceți clic pe „Setări conținut” - la secțiunea „Cookies” bifați rubricile dorite – confirmați
 • Safari, a se consulta în acest sens (https://support.apple.com/) Safari - Setări - Protecția datelor - la secțiunea „Cookies și datele paginii web” efectuați setările dorite – confirmați 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@reteauaEDU.ro sau la numerele de telefon si fax precizate in pagina de contact.